Γνωρίστε την απόλυτη εμπειρία καφέ!

Γνωρίστε την απόλυτη εμπειρία καφέ!

Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Presure Profile της La Cimbali M100και την χαρτογράφηση της πίεσης της αντλίας του καφέ ώστε να αναδεικνύονται

τα χαρακτηριστικά του και να απολαμβάνετε πάντα αυθετικό ιταλικό καφέ.